سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۱۷۴۴

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۱:۴۳

مشارکت همگانی برای زدودن سیاهی اعتیادسعید مدنی: چند ســال پیش صداوســیما از نشان دادن زنان معتاد خودداری می کرد این در حالی است که چند ســالی اســت تصویر این زنان هم از تلویزیون پخش می شود. همین امر سبب شد بسیاری از افراد به فکر فرو رفته و با دیدن این معضل به فکر راه چاره باشند. حذف و پنهان کردن معتادان مشکلی را حل نمی کند فقط سبب می شــود، مشکلات پشت پرده بیشتر شود.

سعید مدنی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در دنیا دو نوع جامعه وجود دارد؛ جامعــه ای که کاملا آزاد اســت یعنی آنچه که هست را نشان می دهد مثلا کشــوری که آمار بالایی از فقرا در سـطح خیابان های این موضوع کشــور دیده می شــود. دولــت آن اصلا روی ایــن موضوع حساسیتی نــدارد و ابایی ندارد کــه دوربین کشــورهای خارجــی حجــم عظیــم فقــرا در این کشــور را بــه تصویر بکشــاند. در چنین کشــوری فــرد در خیابان متولد شــده، در خیابــان بــزرگ می شــود و همان جــا هــم می میــرد و دولت نگران این مسأله نیست که چه تصویر بدی از این فرهنگ به جامعه جهانی ارائه می شــود. اما در مقابل دولت هایی هســتند که حساسیت زیادی در این خصوص دارند، یعنی برای دولتمردان و حتی مردم این جوامع مهم اســت که چه چهره ای از آن جامعه به دیگران ارائه می شــود. در چنین جوامعی هم ممکن اســت آســیب هایی وجود داشته باشد اما دولت و حکومت در تلاشــند تا تصویر ســیاهی از آســیب ها در معرض عموم نباشد. اعتیاد نیز یکی از همین آسیب ها است که در کشور ما هم وجود دارد اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نمی توان برای بازسازی تصویر منفی نسبت به چهره شهر با اقدام به جمع آوری آن هم با هدف دیده نشدن، صورت مســأله را پاک کرد. نمی توان منکر وجود معتادان متجاهر در شهر شد، بلکه باید دنبال راهکارهای اساســی و ریشه ای بود. به عنوان مثال، چند ســال پیش صداوســیما از نشان دادن زنان معتاد خودداری می کرد این در حالی است که چند ســالی اســت تصویر این زنان هم از تلویزیون پخش می شود. همین امر سبب شد بسیاری از افراد به فکر فرو رفته و با دیدن این معضل به فکر راه چاره باشند. حذف و پنهان کردن معتادان مشکلی را حل نمی کند فقط سبب می شــود، مشکلات پشت پرده بیشتر شود. برای حل مسأله اعتیاد، در اولین گام باید به صورت اساسی به مسأله اندیشید. قطعا بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و آموزشــی یکی از راهکارهاســت و مؤسســاتی که در ایــن حوزه فعال هستند می توانند کارگشا باشند. به طور مثال، با جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر و هدایت آنها به این مؤسسات البته نه با هدف پنهان کردن بلکه با هدف حل موضوع، می توان گام بلندی در این حوزه برداشت. قطعا هیــچ جامعه ای را نمی توان از حضور معتادان به صورت کامل پاک کرد، اما هنگامی که وجدان جمعی جامعه ای در خصوص مســأله ای حساس می شود باید فکری کرد. حضور معتادان برای جامعه ایرانی با حکومتی اسلامی کاملا ابعاد منفی به دنبال دارد. مخصوصا  در شرایطی که شهروندان خارجی به کشور وارد می شوند نمای عمومی جامعه بسیار تیره خواهد بود. بر اساس نظر کارشناســان، 3 درصد معتادان از روی ظاهر تشــخیص داده می شــوند. چنین معتادانی که در ســیاه شــدن چهره شــهر مؤثر هســتند در کل ایران حدود 60 تا 100 هــزار نفرند و از این تعــداد 20 درصد یعنی معادل 20 هزار معتاد متجاهر در تهــران زندگــی می کننــد. بر اســاس تحقیقات انجــام شــده، NGOها یعنی گروه های مردم نهــاد و غیردولتی و مراکزی مانند انجمن معتادان گمنام NA در این خصوص از سایر نهادها مؤثرتر و کارآمدتر هستند، زیرا چنین مؤسساتی توسط خود معتادان که درک بهتری از موضوع دارند، اداره می شوند. پــس ازحمایت و احیای ســازمان های مــردم نهاد مهم ترین گام فرهنگســازی اســت. پرواضح اســت که پیشــگیری از اعتیاد بســیار آســان تر از ترک آن اســت. به باور کارشناســان، ترک اعتیاد کاری بســیار دشــوار اســت ولی با پیشــگیری می توان از افزایــش تعــداد معتــادان جلوگیری کرد و بتدریج شــاهد کاهش آمــار معتادان بــود. اصل اساســی هم در بحث پیشــگیری، فرهنگســازی اســت. در این خصوص آگاه ســازی خانواده هــا در زمینه انواع موادمخــدر و تأثیرگذاری آنها بــر بدن و ارائه آموزش های ازم به دانش آموزان توســط آموزش و پرورش در مدارس از اهمیت باایی برخوردار است. نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل فراگیری و نفوذ آن برافراد جامعه و همچنین اطاع رسانی در این حوزه و ارائه آموزش های ازم در جهت پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان می تواند تصویر منفی و زشتی کــه اعتیــاد از جامعه نشــان می دهد را اصــاح کــرده و در مقابل بــه توانمندی ها، پیشرفت ها و موفقیت ها ی جامعه بویژه در داخل و خارج بپردازد به شرطی که در این اتفاق مشارکت و مسئولیت پذیری همه اقشار جامعه حاصل شود.

کلید واژگان

تبلیغاتپربازدیدترین ها

درباره روحانی جنجالی مدعی طب اسلامی، چه می‌دانیم؟گزینه خارجی هدایت تیم ملی فوتبال ایران کیست؟آقای هاشمی در تاریخ ایران در ابعاد مختلف یک شخصیت استثنایی بوده استعبدالله شهبازی: شاه به ازهاری گفت پس ماندن من در کشور چه سودی دارد؟رقبای جنجالی رئیس‌جمهور دیوانه؛ چه کسی حریف دونالد ترامپ خواهد شد؟حواستان باشد در پمپ بنزین ضرر نکنیداصلا معلوم نیست چه کسی لیدر اصلاح طلبان است؟/اکنون اصلاح‌طلبان با اصولگرایان چه تفاوتی دارند؟شبی که در ارکستر سمفونیک هر چیزی بود جز نواختن موسیقی/حاشیه‌ای برآمده از متن+تصاویرنشر اصادیق!/ سعید حجاریانردصلاحیت‌ها به نفع اصلاح‌طلبان شد/حجت بر اصلاحات تمام شده است/دیگر انتخاب بین بد و بدتر معنی ندارد
آخرین اخبار

اعتراضات مردمی حرکتی آگاهانه است و نباید به حرکت‌های کور تقلیلش دهیم/جوامع مطالباتی ما حکمرانی پر مدعا داردسخنگوی سپاه: اظهارات خلاف واقع این فرد مورد رسیدگی قرار می گیردولیعهد انگلیس: دوست دارم به ایران بروم/ ایران قرن‌ها بخش مهمی از جهان بوده استرد صلاحیت برخی از نامزدها که جنبه سیاسی دارد ناشی از سوءتفاهم است/ مشارکت حداکثری نیازمند اعتماد استمحمد کاظمی: حضور مردم در انتخابات به تایید صلاحیت گرایش‌ها و جریانات مختلف در کشور بستگی داردریاست مجلس را پیشاپیش به قالیباف تبریک می‌گوییم/ مذاکره درخصوص تایید صلاحیت‌ها به درک مشترک از منافع ملی نیاز داردسلیمی‌نمین: شورای نگهبان خطای انسانی دارد/اصلاح‌طلبان می‌توانند لیستی قوی ببندندبیرانوند دوباره شاگرد ویلموتس می‌شود؟مخالفت وزارت ورزش با سفر کمانداران به آمریکاکدام بخش‌ها از پرداخت مالیات معافند؟از افزایش تعداد داوران تا اولین تجربه یک حضور در «سودای سیمرغ» فجرواکنش روحانی به اقدام رییسی در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازیواکنش کیوان ساکت به اتفاقات و جنجال‌های ارکستر سمفونیک تهرانپیغام انتخاباتی مداحان سیاسی به اردوگاه اصولگرایانسقفی برای طلاق یا سقفی بر درآمدهای میلیاردیوزیر نیرو: ۳ هزار موتورسیکلت برقی می‌شودظریف چه گفت؟ ترامپ و دلواپسان چه شنیدنددرباره روحانی جنجالی مدعی طب اسلامی، چه می‌دانیم؟سومین نمایشگاه فیگوراتیو؛ نبود بیماری به معنای سلامت نیستآیت‌الله یزدی: دشمن امروز با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوری اسلامی است


درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید
ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved