سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۲۹۰۰

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۸:۳۷

در سرا متوقف نمانیم؛ سراهای دیگر بسازیم.../ عباس موساییعضو حزب توسعه ملی ایران اسلامی نوشت: سرا می‌تواند الگو و آزمونی برای راستی‌آزمایی نشستگان غیراصلاح‌طلب بر سفره اصلاح‌طلبی نیز باشد. در این وضعیت، آیا آنانی که با سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی به قدرت دست یافته‌اند، حاضرند در یک بازی دموکراتیک درون جریان عادی‌ساز، به سازوکارهای درونی اجماع‌ساز تمکین کنند یا فقط اهالی اجماع در عصر برداشت‌اند؟

یکم، گزاره‌های زیر را می‌توان به طور نسبی گزاره‌های مورد توافق یا به عبارتی، اهم مفروضاتی دانست که شخصیت‌ها، طیف‌ها و کادرهای اصلاح‌طلب در سطوح مختلف‌ علیرغم اختلاف‌نظرهای فراوان، بر آنها اجماع‌نظر دارند:
۱. انسجام و اتحاد همه طیف‌های اصلاح‌طلب برای پیروزی امری ضروری است؛ به اندازه‌ای که هرنوع انشقاق و دودستگی، زمینه شکست و ناکامی است. به همان نشان که انشقاق ۸۴ کشور را در اختیار افراط‌گرایان ضدمنافع‌ملی قرار داد و اتحاد ۹۲ بدین‌سو، علیرغم همه ناکامی‌هایش از یکدست شدن فضای سیاسی کشور جلوگیری کرده است.
۲.امروز و آینده ایران نیازمند سیاست‌ورزی مسئولانه جریان‌های سیاسی وطن‌دوست، طرفدار امنیت، آرامش، تمامیت‌ارضی و ملتزم به حقوق‌اساسی ملت و حاکمیت قانون است.
۳. کشور در وضعیت خطیری قرار دارد و پیگیری مسائل آن و رهانیدن ایران عزیز از این ناوضعیت، نیازمند تدبیری مسئولانه و ائتلاف حداکثری با عبور از منافع شخصی، حزبی و جناحی به منطق مصالح و منافع ملی است.
۴. تعمیق شکاف ملت و حاکمیت پروژه دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران است. اصلاح‌طلبان هرچند توسط بخش‌هایی از حاکمیت طرد می‌شوند؛ اما از طرق مختلف می‌کوشند که این شکاف به تقابل و تضادی لاینحل و بحران‌ساز تبدیل نشود. ازاین‌رو، بزرگان جریان اصلاحات مرزی پررنگ با براندازی‌خواهان ترسیم می‌کنند و می‌کوشند از تعمیق شکاف ملت- حاکمیت جلوگیری کنند و به نماد و نمود و صدای بهبودخواهی مسالمت‌آمیز و سخنگوی مطالبات جامعه جنبشی تبدیل شوند.
۵. ایستادگی در مقابل خواست ملت و عدم‌پذیرش مطالبات جامعه جنبشی بهبودخواه که در انتخابات گوناگون به منصه ظهور رسیده است، در ایجاد شکاف بین اصلاح‌طلبان و جامعه جنبشی و ناامیدی از بهبود اوضاع نقشی اساسی داشته است.
۵. ایستادگی در مقابل خواست ملت و عدم‌پذیرش مطالبات جامعه جنبشی بهبودخواه که در انتخابات گوناگون به منصه ظهور رسیده است، در ایجاد شکاف بین اصلاح‌طلبان و جامعه جنبشی و ناامیدی از بهبود اوضاع نقشی اساسی داشته است.
۶. اصلاح‌طلبی علیرغم همه‌ ناکامی‌هایش، در پیشبرد اهداف ملت و بهبود اوضاع بی‌دستاورد نبوده است. از طرفی، مخاطرات راه‌های بدیل، تجارب تاریخی ملت ایران و نقشه‌های شوم دشمنان ایران اسلامی، همچنان اصلاح‌طلبی را بعنوان عقلایی‌ترین و دردسترس‌ترین راهبرد و گزینه پیش‌رو معرفی می‌کند.  

دوم، معطوف و مبتنی بر موارد فوق و دیگر الزاماتی که زمینه و زمانه و مختصات عرصه سیاست برای اصلاح‌طلبی به ارمغان آورده است، ایجاد سازوکار اجماع‌آفرین جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی با محوریت شورای عالی، گامی لازم و هوشمندانه است. مخفی نماند که این اقدام شرط لازم و نه کافی برای مدیریت جنبش اجتماعی بهبودخواه است. از طرفی، برخی تدابیر لازم که می‌تواند به حضور بیشتر مردم در عرصه سیاسی مدد برساند؛ از ید اختیار تدبیر و تصمیم راهبران و نهادهای اصلاح‌طلب خارج است. این موضوع، خود یکی از موانع و مخاطرات جریان اصلاح‌طلب است که غلبه بر عواقب آن، هوشمندی زایدالوصفی طلب می‌کند.
اصلاح‌طلبان علاوه بر وحدت رویه تشکیلاتی و تشکل‌یابی، نیازمند نوسازی گفتمانی و ارائه گفتمانی زمینه‌پرورده و، زمانه‌پرورده و معطوف به اقتضای زمان‌اند. به عبارتی کشتی‌بان کشتی اصلاحات را سیاستی دیگر لازم است تا جنبش اجتماعی را همچنان بعنوان پشتیبان اصلاح‌طلبی هدایت کند.
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان برای رهایی از رکود "سیاسی، ناامیدی و بحران اعتماد راس و بدنه، طرح "سرا را به تصویب رسانیده است.
این طرح علیرغم مشکلاتی که بر آن مترتب است، می‌تواند گام نخست اصلاح‌طلبان برای پویا کردن و به میدان آوردن جامعه جنبشی باشد. به عبارتی، با دخیل کردن بدنه اصلاح‌طلب و ارتقای نسبی حامیان اصلاح‌طلبی از موقعیت "تماشاگر -حامی" به جایگاه "بازیگر- تصمیم‌ساز"، به دمیدن روح امید در کالبد خسته جامعه جنبشی مدد رساند و در رهایی اصلاح‌طلبی واقعا موجود از کرختی، زمختی، انفعال و فرصت. طلبی موثر باشد و شوکی برای بازآفرینی گفتمانی و رسوب‌زدایی از جامعه جنبشی باشد.  
سوم، اگر تعریفی که سیاست را "رقابت مهندسی‌ها" تعریف می‌کند را بپذیریم؛ آنگاه معطوف به تقابل، رقابت و نزاع بین بازیگران عرصه‌های ماکروپلیتیک-میکروپلیتیک، پذیرفتنی است که اصلاح‌طلبی که مبنا و منشاء قدرت‌اش در میکرو پلیتیک تعریف می‌شود و البته به‌شدت از مهندسی ماکروپلیتیک تاثیر می‌پذیرد؛ با مهندسی معکوس و هوشمندانه‌ای، از میدان‌داری و تاثیرپذیری محض و انحصار ماکروپلیتیک رهایی یابد. این "پاد مهندسی" به میزانی که ساختاری متشکل و گفتمانی زمینه و زمانه‌پرورده نیاز دارد؛ انعطاف، ظرافت، ابتکارعمل و تردستی خاص خود را نیز طلب می‌کند.
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح‌طلبان به میزانی که برگ‌های برنده را در دست جبهه اصلاحات قرار دهد و از طرفی امکان پاد مهندسی و ابتکار عمل بازی را برای اصلاح‌طلبی فراهم آورد، نقش تاریخی خود را به نیکی بازی کرده است.
اگر کثرت سلیقه ها، مطالبات و راهبردهای اصلاح‌طلبی، به‌گونه‌ای هوشمندانه در قالب وحدت‌رویه شورای سیاست گذاری هدایت شود و اختیار تصمیم‌گیری نهایی، البته با ارائه نظریات مشورتی به راهبری اصلاحات، آقای خاتمی، واگذار شود؛ در نزاع مهندسی‌ها، پیروزی اصلاح‌طلبی شانس بیشتری می‌یابد.

چهارم، سرا می‌تواند الگو و آزمونی برای راستی‌آزمایی نشستگان غیراصلاح‌طلب بر سفره اصلاح‌طلبی نیز باشد. در این وضعیت، آیا آنانی که با سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی به قدرت دست یافته‌اند، حاضرند در یک بازی دموکراتیک درون جریان عادی‌ساز، به سازوکارهای درونی اجماع‌ساز تمکین کنند یا فقط اهالی اجماع در عصر برداشت‌اند؟
نگارنده علیرغم احترامی که برای استاد ارجمند جناب دکتر محمدرضا تاجیک و سیاست‌ورز اخلاق‌مدار و صبور جناب دکتر عارف و کادرهای اصلاح‌طلبی که خواستار "استقلال اصلاح‌طلبی از دیگر موئتلفان ائتلاف "عادی‌سازی (اصولگرایان میانه‌رو، اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان به تعبیر دکتر محمدمهدی مجاهدی) یا خردگرایان منافع‌ملی محور"(تعبیر دکتر محسن رنانی) " قائل است؛ بر این باور است که استمرار این ائتلاف با سازوکاری که نبض ائتلاف را در نقطه ثقلی برآمده از میانگین جامعه جنبشی هدایت کند و غلظت اصلاح‌طلبانی آن را محافظت نماید، به تعبیری آنگونه که پیر خردمند مهندس بهزاد نبوی در نظر دارد و استاد مجاهدی آن را در نوشته هوشمندانه و راهگشای "نرمالیزاسیون در وضعیت بحران" تئوریزه می‌کند؛ راهبردی آزموده‌تر، عقلایی‌تر و برآمده از واقعیات سیاست‌ساز در زمینه و زمانه ماست.
هرچند نقد جریان اصلاح‌طلب بر دیگر بخش‌های ائتلاف عادی‌سازی از منظر منطق برسازنده اجماع پیروزی‌ساز و مطالبات جامعه جنبشی دولت‌ساز، کاملا وارد است؛ اما از آنجا که همچنان مختصات سیاست در عرصه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، داخلی و ...‌. روال مندسازی یا نرمالیزاسیون را بر دموکراتیزاسیون ارجح می‌دارد و از سویی، ممانعت از پیشروی جریان استثناطلب، اولویتی حیاتی برای تمامیت‌ارضی، امنیت و منافع و مصالح‌ملی دارد؛ به‌نظر می‌رسد کماکان باید جامعه جنبشی را بر استمرار عادی‌سازی مبتنی بر اصل اجماع" و "ایستادگی" حداکثری بر مطالبات حداقلی" و رویکردی کج‌دار و مریز که ابتکارعمل کلی را از ید اختیار محض استثناطلبان خارج کند؛ قانع کرد.
به‌عبارتی، ترجیح رویکرد ائتلاف بر انشقاق از آنجا خود را نمایان می‌سازد که کماکان نرمالیزاسیون و تحدید استثاطلبی بر دموکراتیک‌سازی تقدم و ترجیح دارد.

موخره، اصلاح‌طلبان برای غلبه بر ناامیدی‌ که جامعه جنبشی با آن مواجه شده؛ باید در "سرا" متوقف نشود، جنگ "سرسرا" را وا بگذارند و "سراها"ی گوناگون بسازند.  
سراهایی که قادر باشند با برافراشتن پرچم "پوپولیسم مثبت" در مقابل "پوپولیسم منفی" از پیوند مجدد و دولت‌ساز اقتدارگرایی- پوپولیسم، ممانعت به‌عمل آورند. ایران امروز برای آنکه سرایی امن باشد، نیازمند مشارکت خردمندان منافع‌ملی‌محور و طرفداران عادی‌سازی برای عبور از استثناطلبی است. اصلاح‌طلبان،اعتدال‌گرایان واصول‌گرایان غیراستثناطلب برای تقویت عادی‌سازی باید به ساختن سراهای مشترکی همت گمارند. سراهایی که بنیان و اسکلت آنها بر مبنای مصالح و منافع امروز و آینده ایران باشد.

تبلیغاتپربازدیدترین ها

روایت عباس عبدی از زمانی که دولت ماجرای سقوط هواپیما را فهمیدبزرگ‌ترین ارتش‌های جهان کدامند؟ / ایران در جایگاه هشتم + اینفوگرافینامزدهای نهایی اسکار ۲۰۲۰ معرفی شدندترامپ گفت ما زدیم شما زدید تمام شد/ایران و آمریکا مذاکره نخواهند کرداصلا معلوم نیست چه کسی لیدر اصلاح طلبان است؟/اکنون اصلاح‌طلبان با اصولگرایان چه تفاوتی دارند؟حواستان باشد در پمپ بنزین ضرر نکنیدنشر اصادیق!/ سعید حجاریانپیامدهای راهبردی حمله موشکی ایران/ محمدعلی رفیعیچگونه به ملت بگوییم نباید به رسانه‌های بیگانه رو بیاورید؟بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای اوکراین مورد اصابت قرار گرفت
آخرین اخبار

فرشاد مومنی: برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینندناگفته‌های مهدی فخیم‌زاده از ‌سینمای قبل از انقلاب، ساخت سریال‌های مذهبی و شیوه ممنوع‌الکاری برخی بازیگران قبل از انقلابنشر اصادیق!/ سعید حجاریاناین تلویزیون عقب مانده ما نه زمان می فهمد نه مکان و نه حتی بویی از فرهنگ برده استآقای هاشمی در تاریخ ایران در ابعاد مختلف یک شخصیت استثنایی بوده استمجید انصاری: مستندات رد صلاحیت به افراد ارائه شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنندمسیح مهاجری: هرکس حد و اندازه خود را بفهمد و اندازه نگه دارد/ امام جمعه، حق صادر کردن حکم نداردواکنش حزب مجمع ایثارگران به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبانمردم را به سمت خارج از انقلاب هُل ندهیم/با ادامه این روند، مجلس بعدی از افراد آزاده خالی می‌شودفضای انتخابات را به فضای حذف چهره‌ها، تبدیل کرده‌اند/ سالی که نکوست از بهارش پیداستبرخی به فکر سقوط یا استعفا رئیس دولت هستند/ نظام حاکمیت دنبال سقوط دولت‌ها نیسترهبران ایران باید هراس افکنی را کنار بنهند و ایران را دوباره باعظمت کنند!تاجیک: مکانیزم ماشه، پایان برجام نیست/ کاری نکنیم اروپایی‌ها در اردوگاه ترامپ قرار بگیرندنماینده شوش: اگر پشتیبان ولایت فقیه هستیم باید با شکم گرسنه هم رأی بدهیم!اگر گفته سخنگوی شورای نگهبان درباره فساد نمایندگان درست باشد باید تاسف خورددیلی میل: استوکس به پرسپولیس پیوسترفیعی: تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا غیرمنطقی استمدیرعامل باشگاه پرسپولیس: اجازه نمی‌دهیم به میزبانی‌های ایران خدشه وارد شودسرپرست باشگاه استقلال: تحت هیچ شرایطی در زمین بی‌طرف بازی نمی‌کنیمکشور بی‌طرف میزبان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا


درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید
ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved