اصلاحات پرس
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
92227
1401/04/01 10:06

صدای روزنامه حامی شهرداری از بی برنامگی و شلوغی مترو درآمد

با وجود اینکه طی سال‌های اخیر، بخشی از حمل و نقل عمومی توسعه یافته‌است، اما هنوز هم مسافران زیادی به صورت فشرد ه، داخل مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری کنار هم می‌ایستند و در برخی از ساعات روز جمعیت این مسافران به قدری زیاد می‌شود که دیگر جایی برای سوزن اند اختن نیست.

به گزارش اصلاحات پرس، ساعت ۵/۵ بعد ازظهر است و به ایستگاه متروی میدان ولیعصر می‌روم. به سمت تابلوی ایستگاه آزاد گان حرکت می‌کنم. مسافران زیادی نیز همراه من با گام‌های بلند و سرعت زیاد در حال حرکت هستند. د لم را خوش می‌کنم که قطار به زودی می‌رسد و د ر میان این جمعیت، جایی برای نشستن پید ا خواهم کرد. وقتی از پله‌ها پایین می‌روم و به جایگاه انتظار بانوان برای آمدن قطار می‌رسم، جمعیت عظیمی که منتظر هستند، شوکه‌ام می‌کند.

با خود می‌گویم: «مگر چند د قیقه است که قطار نیامده و چنین جمعیتی اینجا ایستاد ه‌است؟!» با چشم چشم کرد ن، راهی برای رساندن خود م به جلوی جمعیت پید ا می‌کنم و قصد د ارم با رسید ن قطار و توقف آن د ر ایستگاه، خود م را به نزد یک‌ترین د ر برسانم تا مباد ا جا بمانم!

قطار می‌رسد و سایر مسافران نیز مانند من برای رساند ن خود به د ر تقلا می‌کنند. در باز می‌شود و د ید ن واگن پراز مسافر که حتی جایی برای سوار کرد ن یک مسافر جد ید هم ندارد، همه ما را شوکه می‌کند، اما با پیاد ه‌شدن دو، سه نفر، امید برای سوار شد ن د ر این قطار زند ه می‌شود. د قیقاً مانند زمانی که سوت شروع یک مسابقه زد ه شد ه‌است، همه مسافران بیرون از قطار برای رفتن به د اخل واگن از یکد یگر سبقت می‌گیرند و همه ما به د اخل قطار هل د اد ه می‌شویم. این کار مسافران د اخل واگن را ناراحت می‌کند و برخی از آن‌ها شروع به غر زد ن می‌کنند؛ یکی از مسافران خانمی که کنار من ایستاد ه‌است، تمام تلاشش را می‌کند تا به زور خود ش را د اخل قطار بچپاند که با اعتراض سایر خانم‌ها مواجه می‌شود.

بر اساس گزارش روزنامه جوان، یک نفر خطاب به او می‌گوید : «چرا هل می‌د هی؟» نفر بعدی هم با صدای بلند می‌گوید : «خانم پیاد ه شو! مگر نمی‌بینی جا نیست؟» و این خانم د ر پاسخ به اعتراضات مسافران می‌گوید : «پنج تا قطار اومده و رفته! نتونستم سوار هیچ کدومشون شم! یه کم جا به جا شید، ایستگاه بعدی پیاد ه می‌شم!»، اما حرف‌های او، مسافران سوار در قطار را قانع نمی‌کند و مجد د اً غر و لند می‌کنند!
سوت بسته‌شد ن در قطار به صد ا می‌رسد و جمعیت د اخل قطار برای آنکه در بسته شود، خود شان را جمع و جور می‌کنند، اما قطار به کیف یکی از مسافران می‌خورد و د وباره در باز می‌شود. این‌بار مسافرانی که تحملشان برای ایستادن تمام‌شده، معترض می‌شوند و مسافرانی را که به زور سوار شد ه‌اند، سرزنش می‌کنند. دو، سه بار دیگر طول می‌کشد تا د رهای قطار باز و بسته شود و د ر نهایت با بسته‌شد ن در ها، قطار به سمت ایستگاه بعدی حرکت می‌کند.

با شتاب گرفتن سرعت قطار و کم‌شدن آن، جمعیت حاضر در واگن، به سمت جلو و عقب می‌رود و از آنجایی که تعداد مسافران خیلی زیاد است، ناخود آگاه همد یگر را هل می‌د هند. برخی از مسافران صدای داد شان بلند می‌شود؛ یکی می‌گوید : «خانم خود ت را نگهد ار! کمرم سوراخ شد.» نفر بعدی می‌گوید : «اگر با این شرایط مشکل د اری، سوار قطار نشو! با تاکسی برو.» و همین حرف‌ها، د عوای لفظی به راه می‌اند ازد.

چشمم به کودکی که میان جمعیت قرار گرفته می‌افتد که به د لیل قد کوتاهش، هیچ‌جا را نمی‌بیند و کلافه شد ه‌است. کمی آن طرف‌تر هم د ر میان شلوغی، د ستفروشانی د ر حال تبلیغ کالاهایی که به د ست د ارند، می‌شوند و از آنجایی که مسافران جایی برای تکان خورد ن ند ارند به د ستفروشان هیچ اهمیتی نمی‌د هند.

این داستان هر روز مسافرانی است که با مترو رفت و آمد می‌کنند و برای فرار از گرما و ترافیک شهری به این وسیله حمل و نقل عمومی پناه آورد ه‌اند. متأسفانه با وجود توسعه خطوط ریلی مترو، افزایش ایستگاه‌ها و اضافه‌تر شدن واگن‌ها، هنوز هم تعد اد مسافران بیش از ظرفیت است که باید فکری به حال آن شود.

در چنین شرایطی اصلی‌ترین مطالبه مسافران از مدیران شهری و مسئولان مترو، توجه به پیک ساعت ترد د در ایستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای آن است، زیرا که با کوچک‌ترین اختلال در ترد د قطارها، مسافران در شرایط طاقت‌فرسایی قرار می‌گیرند و شرایط ایجاد شده غیرقابل کنترل می‌شود.

نظرات

نظر شما

پربازدیدترین‌ها :
آخرین اخبار :

درباره ما

اصلاحات پرس (اصلاحات نو) رسانه‌ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه‌ای مشغول است.

با ما در تماس باشید

info[@]eslahaatpress.com
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
Copyright © 2020 eslahaatpress.com‎, All rights reserved.