اصلاحات پرس (اصلاحات نو)https://eslahaatpress.com/آخرین اخبار از سراسر جهانFa© 2021 اصلاحات پرس (اصلاحات نو) (https://eslahaatpress.com/). All rights reserved2021-04-20T08:11:28+03:30https://eslahaatpress.com/img/Site_Logo.pngاصلاحات پرس (اصلاحات نو)https://eslahaatpress.com/ www.dorweb.ir جوادی حصار: کشور همه چیز دارد و هیچ چیز نداردhttps://eslahaatpress.com/News/58233/جوادی-حصار-کشور-همه-چیز-دارد-و-هیچ-چیز-نداردیک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر من، کشور همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد یعنی اینکه اراده ای برای درست کردن کارها وجود ندارد.2021-04-19T09:26:20+03:30https://eslahaatpress.com/News/58233/جوادی-حصار-کشور-همه-چیز-دارد-و-هیچ-چیز-نداردمحمود صادقی: با کاندیدای اصلاح‌طلب وارد انتخابات می‌شویمhttps://eslahaatpress.com/News/58165/محمود-صادقی-با-کاندیدای-اصلاح‌طلب-وارد-انتخابات-می‌شویمیک عضو جبهه اصلاحات ایران گفت: با وجود اینکه کمتر از یک ماه به ثبت‌نام انتخابات باقی مانده است، هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده که به نظر می‌‌رسد نارضایتی و ناامیدی گسترده‌ای که در سطح جامعه وجود دارد از دلایل فضای سرد انتخاباتی است.2021-04-18T09:28:32+03:30https://eslahaatpress.com/News/58165/محمود-صادقی-با-کاندیدای-اصلاح‌طلب-وارد-انتخابات-می‌شویمکرباسچی حمایت از علی لاریجانی را رد کردhttps://eslahaatpress.com/News/58077/کرباسچی-حمایت-از-علی-لاریجانی-را-رد-کرددبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران حمایت خود از علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد.2021-04-16T18:32:24+03:30https://eslahaatpress.com/News/58077/کرباسچی-حمایت-از-علی-لاریجانی-را-رد-کردانتقاد سید محمد خاتمی از دولت/نمی‌توان انتخابات به هر شکل و شیوه را عین مردمسالاری دانستhttps://eslahaatpress.com/News/58064/انتقاد-سید-محمد-خاتمی-از-دولتنمی‌توان-انتخابات-به-هر-شکل-و-شیوه-را-عین-مردمسالاری-دانسترئیس دولت اصلاحات گفت: شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات امری نیست که صرفاً با توصیه و نصیحت یا امر و نهی محقق شود/ ترکیب هیات های اجرایی و نیز گزارش هایی که بعضی از مراکز دولتی اطلاعاتی درباره افراد می‌دهند نگرانی را نسبت به حذف گسترده در همین مراحل اولیه بیشتر می کند.2021-04-16T13:42:29+03:30https://eslahaatpress.com/News/58064/انتقاد-سید-محمد-خاتمی-از-دولتنمی‌توان-انتخابات-به-هر-شکل-و-شیوه-را-عین-مردمسالاری-دانستمرعشی: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه ائتلاف نمی‌کنندhttps://eslahaatpress.com/News/58063/مرعشی-اصلاح‌طلبان-و-اصولگرایان-میانه-ائتلاف-نمی‌کنندعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، گفت: اصلاح‌طلبان یک جبهه‌ دارای ظرفیت‌های فراوان انسانی هستند و پتانسیل بسیار بالایی دارند. در انتخابات پیش‌رو قرار نیست هیچ ائتلافی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو اتفاق بیفتد.2021-04-16T13:32:30+03:30https://eslahaatpress.com/News/58063/مرعشی-اصلاح‌طلبان-و-اصولگرایان-میانه-ائتلاف-نمی‌کنندعطریانفر: رئیسی از کروبی درس بگیردhttps://eslahaatpress.com/News/58043/عطریانفر-رئیسی-از-کروبی-درس-بگیردفعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اگر آقای رئیسی بیایند باید معادلات را به گونه ای دیگر مطالعه کنیم. بالاخره تجربه 16 میلیون رای برای ایشان تجربه مهمی است ولی من می خواهم توصیه کنم اگر چنانچه جریان اصولگرا به این داستان دل بسته است، حادثه آقای کروبی را از نظر دور ندارد.2021-04-15T12:33:00+03:30https://eslahaatpress.com/News/58043/عطریانفر-رئیسی-از-کروبی-درس-بگیردحکیمی پور: اصلاح طلبان هنوز درباره انتخابات به نظر واحدی نرسیدندhttps://eslahaatpress.com/News/58042/حکیمی-پور-اصلاح-طلبان-هنوز-درباره-انتخابات-به-نظر-واحدی-نرسیدندیک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: شخصا فکر می کنم اجماعی که انتظار می رود شاید در عمل حاصل نشود هر چند موضوع خوبی خواهد بود که اصلاح طلبان یک سیاست و نظر واحد داشته باشند اما تجربه من، نشان می دهد که در عمل مفید نخواهد بود.2021-04-15T12:13:23+03:30https://eslahaatpress.com/News/58042/حکیمی-پور-اصلاح-طلبان-هنوز-درباره-انتخابات-به-نظر-واحدی-نرسیدندقنبری: مسئولیت مشکلات موجود پای اصلاح‌طلبان نوشته شده استhttps://eslahaatpress.com/News/58040/قنبری-مسئولیت-مشکلات-موجود-پای-اصلاح‌طلبان-نوشته-شده-استداریوش قنبری گفت: نباید نادیده گرفت که حتی این احتمال وجود دارد که در لحظات پایانی انتخابات یک نامزد جدید وارد شود و حتی بر او اجماع صورت گیرد.2021-04-15T12:07:04+03:30https://eslahaatpress.com/News/58040/قنبری-مسئولیت-مشکلات-موجود-پای-اصلاح‌طلبان-نوشته-شده-استگرامی مقدم: روحانی رأی را از اصلاح‌طلبان گرفت اما سکانداری را در اختیار اعتدالگرایان قرار دادhttps://eslahaatpress.com/News/58039/گرامی-مقدم-روحانی-رأی-را-از-اصلاح‌طلبان-گرفت-اما-سکانداری-را-در-اختیار-اعتدالگرایان-قرار-دادسخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: آقای روحانی رأی را از اصلاح‌طلبان گرفت اما سکاندار حرکت اقتصادی و سیاسی خود را در اختیار اعتدالگرایان قرار داد که این درس عبرتی برای جبهه اصلاحات شد که بدون امضای میثاق‌نامه به حمایت از نامزدهای غیراصلاح‌طلب نپردازد.2021-04-15T12:04:53+03:30https://eslahaatpress.com/News/58039/گرامی-مقدم-روحانی-رأی-را-از-اصلاح‌طلبان-گرفت-اما-سکانداری-را-در-اختیار-اعتدالگرایان-قرار-دادگام‌های اصلاح‌طلبان برای انتخاب کاندیداhttps://eslahaatpress.com/News/58005/گام‌های-اصلاح‌طلبان-برای-انتخاب-کاندیدا«جبهه اصلاحات ایران» از نحوه معرفی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری رونمایی کرد2021-04-15T08:43:16+03:30https://eslahaatpress.com/News/58005/گام‌های-اصلاح‌طلبان-برای-انتخاب-کاندیداکاندیدای توانمند اصلاح‌طلبان ردصلاحیت نخواهد شدhttps://eslahaatpress.com/News/57965/کاندیدای-توانمند-اصلاح‌طلبان-ردصلاحیت-نخواهد-شدفعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر اصلاح‌طلبان با یک کاندیدای توانمند و موجه و کسی وارد شوند که جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب باشد و بتواند اعتماد رهبری برای حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات قطبی و دارای پیام شکل می‌گیرد. به‌ نظر من چنین چهره‌ای ردصلاحیت نخواهد شد.2021-04-14T11:07:33+03:30https://eslahaatpress.com/News/57965/کاندیدای-توانمند-اصلاح‌طلبان-ردصلاحیت-نخواهد-شدیک اصلاح طلب: فضای انتخاباتی سرد و یخ استhttps://eslahaatpress.com/News/45356/یک-اصلاح-طلب-فضای-انتخاباتی-سرد-و-یخ-استقنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده اما فضا، انتخاباتی نیست.2021-04-13T08:15:07+03:30https://eslahaatpress.com/News/45356/یک-اصلاح-طلب-فضای-انتخاباتی-سرد-و-یخ-است«جبهه اصلاحات ایران» از ساز و کار خود در انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی کردhttps://eslahaatpress.com/News/45339/«جبهه-اصلاحات-ایران»-از-ساز-و-کار-خود-در-انتخابات-۱۴۰۰-رونمایی-کردسومین جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران امروز یکشنبه ۲۲ فروردین به ریاست بهزاد نبوی به‌صورت مجازی برگزار شد.2021-04-12T17:29:22+03:30https://eslahaatpress.com/News/45339/«جبهه-اصلاحات-ایران»-از-ساز-و-کار-خود-در-انتخابات-۱۴۰۰-رونمایی-کرداصلاح‌طلبان همچنان به کاندیدای غیراصلاح‌طلب فکر می‌کنند؟https://eslahaatpress.com/News/45297/اصلاح‌طلبان-همچنان-به-کاندیدای-غیراصلاح‌طلب-فکر-می‌کنند؟اصلاح‌طلبان بر این باورند که اولا در شرایط کنونی تنها در صورتی می‌توانند اقبال سرمایه‌ اجتماعی خود را به میدان بکشانند که با هویت کاملا اصلاح‌طلبی وارد میدان شوند و ثانیا براساس مصوبه تشکیل نهاد اجماع‌ساز که از سوی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به تصویب رسید، در انتخاباتی آزاد، رقابتی در تراز قانون اساسی و با نامزد اصلاح‌طلب شرکت می‌کنند.2021-04-12T09:02:51+03:30https://eslahaatpress.com/News/45297/اصلاح‌طلبان-همچنان-به-کاندیدای-غیراصلاح‌طلب-فکر-می‌کنند؟کرباسچی: اسم موسوی و کروبی را که آوردم برخی ها قهر کردندhttps://eslahaatpress.com/News/45287/کرباسچی-اسم-موسوی-و-کروبی-را-که-آوردم-برخی-ها-قهر-کردنددبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: بحث سیاسی در شرایط عادی یک موضوع فانتزی است اما شب انتخابات این مساله پررنگ‌تر می‌شود. بحث سیاسی در شرایط غیر انتخاباتی موضوع روزمره نیست اما هیچ‌وقت هم تبلیغات علیه انتخابات در داخل و خارج از کشور مثل این دوره نبوده و بی‌سابقه است.2021-04-12T08:21:55+03:30https://eslahaatpress.com/News/45287/کرباسچی-اسم-موسوی-و-کروبی-را-که-آوردم-برخی-ها-قهر-کردندمیرلوحی: گزینه اصلاحات باید برند باشد و پایگاه رای داشته باشدhttps://eslahaatpress.com/News/45277/میرلوحی-گزینه-اصلاحات-باید-برند-باشد-و-پایگاه-رای-داشته-باشدعضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان معتقد است اشخاصی که به صحنه می آیند باید هم برند باشند، هم گفتمان اصلاحات را نمایندگی کنند و هم پایگاه رأی داشته باشند که از حضور صرف رأی سازی و تظاهر به مشارکت، موضوع به مشارکت واقعی برسد و فضای شور و هیجان انتخاباتی کافی به وجود آید و فکر می‌کنیم که این امر شدنی است.2021-04-11T18:00:30+03:30https://eslahaatpress.com/News/45277/میرلوحی-گزینه-اصلاحات-باید-برند-باشد-و-پایگاه-رای-داشته-باشدروزنامه شرق: اصولگرایان از وحدت اصلاح طلبان می ترسندhttps://eslahaatpress.com/News/45231/روزنامه-شرق-اصولگرایان-از-وحدت-اصلاح-طلبان-می-ترسنداخیرا سایتی مدعی شده است در جلسه‌ای در منزل حجت‌الاسلام موسوی‌لاری میان محسن رهامی و غلامحسین کرباسچی درگیری لفظی پیش آمده که روز گذشته کرباسچی و رهامی به آن خبر غیرمستند واکنش نشان دادند.2021-04-11T08:28:39+03:30https://eslahaatpress.com/News/45231/روزنامه-شرق-اصولگرایان-از-وحدت-اصلاح-طلبان-می-ترسندچانه‌زنی اصلاح‌طلبان برای کاندیدای نهاییhttps://eslahaatpress.com/News/45222/چانه‌زنی-اصلاح‌طلبان-برای-کاندیدای-نهاییاحزاب و گروه‌های اصلاح‌طلبی بحث درباره تعیین مصداق برای کاندیدای مطلوب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو را آغاز کرده‌اند. آنان می‌خواهند کاندیدایی را به میدان بفرستند که هم بتواند مورد توجه و اقبال مردم باشد و هم از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.2021-04-11T07:40:00+03:30https://eslahaatpress.com/News/45222/چانه‌زنی-اصلاح‌طلبان-برای-کاندیدای-نهاییشریعتی: بین گزینه های مطرح هیچکدام مناسب ریاست جمهوری نیستندhttps://eslahaatpress.com/News/45181/شریعتی-بین-گزینه-های-مطرح-هیچکدام-مناسب-ریاست-جمهوری-نیستندیک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: من فکر می کنم بحث هایی که در هفته آینده اتفاق می افتد، فضای سیاسی کشور داغ تر می شود و توجه مردم به مسئله انتخابات بیشتر خواهد شد.2021-04-10T08:41:03+03:30https://eslahaatpress.com/News/45181/شریعتی-بین-گزینه-های-مطرح-هیچکدام-مناسب-ریاست-جمهوری-نیستندموسوی لاری: مردم نباید حس کنند حاکمیت خطی برخورد می‌کندhttps://eslahaatpress.com/News/45155/موسوی-لاری-مردم-نباید-حس-کنند-حاکمیت-خطی-برخورد-می‌کندعضو مجمع روحانیون مبارز، ملاک سنجش کارآمدی نامزدها را صندوق رای عنوان کرد و گفت: مدیریت کشور را کسی باید بر عهده بگیرد که اکثریت، او را در انتخابات رقابتی و آزاد انتخاب کرده باشند.2021-04-09T11:32:27+03:30https://eslahaatpress.com/News/45155/موسوی-لاری-مردم-نباید-حس-کنند-حاکمیت-خطی-برخورد-می‌کندحسین کمالی: حرف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در بین مردم خریدار نداردhttps://eslahaatpress.com/News/45153/حسین-کمالی-حرف-اصلاح‌طلبان-و-اصولگرایان-در-بین-مردم-خریدار-نداردحسین کمالی گفت: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اکنون در شرایطی نیستند که فکر کنند مقبول جامعه واقع می‌شوند و حرف‌شان در بین مردم خریدار دارد.2021-04-09T11:20:32+03:30https://eslahaatpress.com/News/45153/حسین-کمالی-حرف-اصلاح‌طلبان-و-اصولگرایان-در-بین-مردم-خریدار-نداردعلوی‌تبار: تنها درصورت شکل گیری یک رقابت، در انتخابات شرکت می‌کنیمhttps://eslahaatpress.com/News/45116/علوی‌تبار-تنها-درصورت-شکل-گیری-یک-رقابت،-در-انتخابات-شرکت-می‌کنیمعلیرضا علوی‌تبار رئیس کمیتهٔ برنامه‌ریزی و راهبردهای «جبههٔ اصلاحات ایران» در گفت‌وگوی شب گذشته در کلاب «دآد» در کلاب‌هاوس به سوالاتی پیرامون یادداشتش با عنوان «قواعد راهنما در انتخابات» پاسخ داد.2021-04-08T11:51:20+03:30https://eslahaatpress.com/News/45116/علوی‌تبار-تنها-درصورت-شکل-گیری-یک-رقابت،-در-انتخابات-شرکت-می‌کنیمعطریانفر: اگر اصلاح طلب و اصولگرا تمام قد رقابت کنند، انتخابات پرشور خواهد بودhttps://eslahaatpress.com/News/45115/عطریانفر-اگر-اصلاح-طلب-و-اصولگرا-تمام-قد-رقابت-کنند،-انتخابات-پرشور-خواهد-بودفعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اگر ما بتوانیم دوگانگی سیاسی رقیب را در کشور با دو نماد معرفی کننده دو تفکر سیاسی در عرصه انتخابات؛ رو در روی هم مشاهده کرده و احساس‌مان این باشد که دو نظریه سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا تمام قد در حال رقابت با هم هستند و طرفداران هر کدام از این دو نظریه که حجم بزرگی از جامعه متوسط شهری را به خود اختصاص می‌دهند یک رقابت واقعی دارند، حضور مردم بسیار شور انگیز خواهد بود2021-04-08T11:42:59+03:30https://eslahaatpress.com/News/45115/عطریانفر-اگر-اصلاح-طلب-و-اصولگرا-تمام-قد-رقابت-کنند،-انتخابات-پرشور-خواهد-بودخباز: استارت رفراندوم از هیچ کجا زده نشده درحالیکه باید از جایی شروع شودhttps://eslahaatpress.com/News/45034/خباز-استارت-رفراندوم-از-هیچ-کجا-زده-نشده-درحالیکه-باید-از-جایی-شروع-شودیک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره برگزاری رفراندوم عنوان کرد: استارت این موضوع از هیچ کجا زده نشده است درحالیکه باید از جایی شروع شود مثلا پیشنهاد دهنده مجلس باشد و دولت شروع کننده باشد، رهبری هم مجوز بدهند.2021-04-07T08:06:06+03:30https://eslahaatpress.com/News/45034/خباز-استارت-رفراندوم-از-هیچ-کجا-زده-نشده-درحالیکه-باید-از-جایی-شروع-شودظریفیان: اصلاح طلبان گزینه‌های محدودی برای انتخابات دارندhttps://eslahaatpress.com/News/45026/ظریفیان-اصلاح-طلبان-گزینه‌های-محدودی-برای-انتخابات-دارندیک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاح طلبان گزینه‌های محدودی برای انتخابات ریاست جمهوری دارند، گفت: پیچیدگی شرایط کشور خیلی از افراد را برای حضور در انتخابات دچار تردید کرده است.2021-04-07T07:37:35+03:30https://eslahaatpress.com/News/45026/ظریفیان-اصلاح-طلبان-گزینه‌های-محدودی-برای-انتخابات-دارندواکنش فرزند شیخ مهدی کروبی به خبر رفع حصر: مامورین امنیتی هنوز مقابل منزل پدرم هستندhttps://eslahaatpress.com/News/45024/واکنش-فرزند-شیخ-مهدی-کروبی-به-خبر-رفع-حصر-مامورین-امنیتی-هنوز-مقابل-منزل-پدرم-هستندحسین کروبی با رد برخی نقل قول ها مبنی بر رفع حصر پدرش شرایط وی در دوران حصر را تشریح کرد.2021-04-06T21:03:57+03:30https://eslahaatpress.com/News/45024/واکنش-فرزند-شیخ-مهدی-کروبی-به-خبر-رفع-حصر-مامورین-امنیتی-هنوز-مقابل-منزل-پدرم-هستندکدام ستاد؟https://eslahaatpress.com/News/45003/کدام-ستاد؟2021-04-06T13:10:59+03:30https://eslahaatpress.com/News/45003/کدام-ستاد؟رسولی: مقدمات ورود عارف به انتخابات را فراهم کرده‌ایمhttps://eslahaatpress.com/News/44984/رسولی-مقدمات-ورود-عارف-به-انتخابات-را-فراهم-کرده‌ایمعضو جبهه اصلاحات گفت: هدف جبهه اصلاحات رسیدن به نامزد واحد است، این مرجع پس از طی مراحل قانونی ثبت نام و بررسی صلاحیت ها، از بین نامزدهای اصلاح طلب تأییدصلاحیت شده براساس شاخص ها و راهبردهای مصوب نسبت به معرفی نامزد اجماعی اصلاح طلبان اقدام می کند.2021-04-06T11:12:22+03:30https://eslahaatpress.com/News/44984/رسولی-مقدمات-ورود-عارف-به-انتخابات-را-فراهم-کرده‌ایمعبدالله ناصری:‌ تنها راه نجات، ‌معرفی نامزد اصیل گفتمان اصلاح‌طلبی استhttps://eslahaatpress.com/News/44949/عبدالله-ناصری‌-تنها-راه-نجات،-‌معرفی-نامزد-اصیل-گفتمان-اصلاح‌طلبی-استفعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: تنها راه نجات و امیدبخش اصلاحات معرفی نامزد اصیل گفتمان اصلاح‌طلبی است. اگر تأیید شد رقابت را ادامه می‌دهند ‌. تئوری انتخاب بین بد و بدتر دیگر نه‌تنها ممدوح نیست بلکه مردم عصبانی و جبهه اصلاحات را مضمحل می‌کند.2021-04-06T07:45:27+03:30https://eslahaatpress.com/News/44949/عبدالله-ناصری‌-تنها-راه-نجات،-‌معرفی-نامزد-اصیل-گفتمان-اصلاح‌طلبی-استآذر منصوری: سازوکار رسیدن به نامزد اجماعی اصلاح‌طلبان مشخص می‌شودhttps://eslahaatpress.com/News/44921/آذر-منصوری-سازوکار-رسیدن-به-نامزد-اجماعی-اصلاح‌طلبان-مشخص-می‌شودسخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: نتیجه بررسی پیشنهاد کمیته راهبردها و برنامه‌ریزی این جبهه درباره سازوکار رسیدن به نامزد اجماعی اصلاح‌طلبان هفته بعد مشخص می‌شود.2021-04-05T11:27:08+03:30https://eslahaatpress.com/News/44921/آذر-منصوری-سازوکار-رسیدن-به-نامزد-اجماعی-اصلاح‌طلبان-مشخص-می‌شود